“…łączyć tych, którzy potrzebują
z tymi, którzy potrafią…”

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne

“Energia i Środowisko
w Mleczarstwie”

Nasza misja

Wspieranie i prowadzenie różnorodnej działalności w dziedzinie racjonalizacji gospodarki energią oraz ochrony środowiska naturalnego degradowanego w wyniku przemian energetycznych i procesów technologicznych występujących w polskim mleczarstwie. Reprezentowanie interesów członków wobec władz administracyjnych, samorządowych i społecznych oraz organizacji i instytucji związanych z działalnością mleczarstwa

Zakres działalności

Kluczowe wydarzenie

Od ponad 40. lat Stowarzyszenie cyklicznie organizuje Konferencję Naukowo-Techniczną, nazywaną także Konferencją Energetyczną.

Konferencja na na celu wymianę doświadczeń i poglądów oraz integrację środowiska naukowego i praktyków zainteresowanych problematyką zrównoważonego gospodarowania energią i środowiskiem w produkcji żywności. Przesłanie adresowane jest do Prezesów i Dyrektorów przedsiębiorstw przemysłu spożywczego (zwłaszcza branży mleczarskiej), głównych mechaników i energetyków, pracowników firm i instytucji technicznych, właścicieli firm specjalistycznych, pracowników firm projektowych oraz pracowników naukowych, zainteresowanych problematyką zrównoważonego zarządzania energią.

Władze i organy Stowarzyszenia

Komitet Założycielski

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Dane kontaktowe

© 2023, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne „Energia i środowisko w mleczarstwie”, Olsztyn

Materiały fotograficzne pochodzą z własnych źródeł oraz z:  Freepik.com