Zapraszamy do udziału

Zrównoważone zarządzanie energią i środowiskiem w przemyśle spożywczym

XLIII Konferencja
Naukowo-Techniczna

Kluczowe informacje

Poniżej zamieszczono ważne informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konferencji

9-12 września 2024

Mikołajki,
Hotel Gołębiewski****

Obrady będą koncentrować się wokół hasła współtwórcy „Konferencji Energetycznych” – prof. Janusza Budnego „… łączyć tych, którzy potrzebują z tymi, którzy potrafią …”

  1. Referaty naukowe
  2. Panel dyskusyjny
  3. Prezentacje rozwiązań technicznych przeznaczonych dla sektora produkcji żywności

Informacje o organizacji, opłatach i ważnych terminach

Program konferencji, szczegóły organizacyjne

Cele i korzyści

Zgodnie z wieloletnią już tradycją, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne „Energia i Środowisko w Mleczarstwie” organizuje w dniach 9-12 września 2024 roku w Mikołajkach, Hotelu Gołębiewski**** Konferencję Naukowo-Techniczną nt. „Zrównoważone zarządzanie energią i środowiskiem w przemyśle spożywczym”.

Zakres tematyczny konferencji wynika z faktu, że aktualnie przedsiębiorcy przemysłu spożywczego, bardziej niż kiedykolwiek, podążają drogą transformacji w kierunku spełniania wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, w tym polityki energetycznej i klimatycznej. Strategie te są koniecznością, ale również szansą dla przedsiębiorstw do inwestowania w nowe technologie.
W praktyce jednak okazuje się, że osiągnięcie równowagi między wynikami finansowymi organizacji a wpływem jej działalności na otoczenie, przy jednoczesnej redukcji negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko naturalne, nie jest takie proste w realizacji.

Tegorocznej konferencji towarzyszyć będzie wspomnienie o śp. Profesorze Januszu Budnym, który odszedł od nas 8 maja 2024 r.

Celem konferencji będzie wymiana doświadczeń i poglądów oraz integracja środowiska naukowego i praktyków zainteresowanych problematyką zrównoważonego gospodarowania energią i środowiskiem w produkcji żywności. Prezentowane przez firmy korzyści możliwych do zastosowania nowych rozwiązań technologicznych i technicznych  ułatwią realizację strategii „Zrównoważonego Rozwoju” i „Europejskiego Zielonego Ładu” przez polski przemysł spożywczy, w tym głównie branżę mleczarską.

Obrady konferencji nadal będą koncentrować się wokół hasła współtwórcy i wieloletniego współorganizatora „Konferencji Energetycznych” – prof. Janusza Budnego „… łączyć tych, którzy potrzebują z tymi, którzy potrafią …” dlatego w tym roku, merytoryczna jej część odbywać się będzie w trzech sesjach:
1. referaty naukowe, 2. panel dyskusyjny oraz 3. prezentacje przyjaznych dla środowiska i energooszczędnych rozwiązań technicznych przeznaczonych dla sektora produkcji żywności.

Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z wdrożonymi technologiami oraz podyskutować o problemach energii i środowiska w mleczarstwie w nowoczesnym zakładzie mleczarskim o bogatej, długoletniej tradycji produkcyjnej – Gospodarzem Regionalnym konferencji w 2024 roku jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku, która zaprasza uczestników konferencji do zakładu  w dniu 11 września 2024 r.

Do udziału w Konferencji zapraszamy: Prezesów i Dyrektorów przedsiębiorstw przemysłu spożywczego (zwłaszcza mleczarskich), ich zastępców, głównych mechaników i energetyków, pracowników firm i instytucji technicznych, właścicieli firm specjalistycznych, pracowników firm projektowych oraz pracowników naukowych, zainteresowanych problematyką zrównoważonego zarządzaniem energią i środowiskiem.

Patronat honorowy

Patronat naukowy

Logotyp-WNE-UWM-kolor-napis-pod-spodem

Gospodarz regionalny Konferencji

Patronat medialny Konferencji

W sprawie konferencji, ewentualnych wątpliwości i pytań

Dane kontaktowe

© 2024, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne „Energia i środowisko w mleczarstwie”, Olsztyn.

Materiały fotograficzne pochodzą z własnych źródeł oraz z:  Freepik.com