43. Konferencja Naukowo-Techniczna

Komunikat 1

init-p4c

Rada Programowa

Przewodniczący Konferencji

 • prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica

Członkowie komitetu organizacyjnego:

 • dr inż. Szczepan Szumowski – Prezes OSM w Giżycku
 • dr hab. inż. Piotr Sołowiej, prof. UWM
 • dr hab. inż. Maciej Neugebauer
 • dr inż. Andrzej Iwaniak

Sekretariat konferencji:  Anida Micińska,
tel. +48 698 663 828, 606 488 745,
e–mail: konferencja.energia@gmail.com

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: dr hab. inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska, prof. UWM, tel. +48 606 488 745

W ramach uczestnictwa w konferencji proponujemy:

Nadesłane referaty zostaną umieszczone w materiałach Konferencyjnych (elektronicznych)

Ważne terminy i opłaty:

Opłata konferencyjna wynosi: 2800 zł i obejmuje koszty: udziału w obradach, zakwaterowania w pokoju 2-osobowym z wyżywieniem, uroczystą kolację i materiały konferencyjne (w formie elektronicznej).

Dodatkowymi opłatami (uiszczanymi podczas rejestracji w hotelu) objęte są:

 • zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (liczba ograniczona, decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń)
 • kolacja w dniu przyjazdu (9 września 2024 r.)
 • przestrzeń wystawiennicza – stoisko dla firm 150 zł brutto za m kw.

Wpłaty należy dokonać do 15 lipca 2024 r.  na konto:

Stowarzyszenie Naukowo- Techniczne „Energia i środowisko
w mleczarstwie”, 10-957 Olsztyn, pl. Cieszyński 1

Bank PKO BP SA.          12 1020 3541 0000 5102 0011 5055
z dopiskiem: „Konferencja 2024, imię i nazwisko uczestnika/ów”.

Warunki rezygnacji:

 • Organizatorzy nie zwracają wpłaty w przypadku rezygnacji
  po 15 sierpnia 2024 r.
 • Zwrot kosztów uczestnictwa możliwy będzie po przesłaniu organizatorowi drogą elektroniczną rezygnacji z udziału w konferencji na: konferencja.energia@gmail.com 

Dane kontaktowe

© 2023, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne „Energia i środowisko w mleczarstwie”, Olsztyn

Materiały fotograficzne pochodzą z własnych źródeł oraz z:  Freepik.com